Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast Strzelce Opolskie - strona oficjalna

Strona klubowa

Buttony

Logowanie

Wyszukiwarka

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
LKS Naprzód Jemielnica 0:2 LZS Walce
LZS Naprzód Ujazd Niezdrowice 2:1 ULKS Orzeł Źlinice (s)
SKS Piast Strzelce Opolskie (s) 3:1 LZS GKS Piomar Tarnów - Przywory
LKS Jedność Rozmierka (b) 3:3 LZS Racławiczki
LZS Orzeł Branice (b) 6:2 LKS Racławia Racławice Śląskie (s)
LZS Lisięcice 3:1 LZS Ścinawa Nyska (b)
KS Polonia Nysa 5:1 KS Krapkowice
KKS Sudety Burgrabice (b) 4:2 GLKS Kietrz

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

SKS Piast Strzelce Opolskie (s)LZS GKS Piomar Tarnów-Przywory
SKS Piast Strzelce Opolskie (s) 3:1 LZS GKS Piomar Tarnów-Przywory
2016-06-11, 17:00:00
Bramki: Karwot, Sczodrok, Szopa
     
oceny zawodników »

ZEGAR

Kalendarium

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

26

01-2019

sobota

27

01-2019

niedziela

28

01-2019

pon.

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. grazia73 145
2. Pesimista 145
3. qapi123 120
4. zmywara 118
5. kuri05 102
6. lukasz8383 81

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

 

Regulamin imprez masowych

- mecze piłki nożnej

 

§1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie imprezy masowej - meczów piłki nożnej, na terenie Stadionu usytuowanego przy ul. Strzelców Bytomskich 2a w Strzelcach Opolskich.

2. Wejście na stadion oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących, zawartych w Regulaminie Stadionu.

3. Regulamin imprezy masowej udostępniony jest dla uczestników imprezy masowej przy kasach, wejściach oraz na stronie internetowej: www.piaststrzelceopolskie.futbolowo.pl
4. Regulamin Stadionu udostępniony jest dla uczestników imprezy masowej przy kasach, wejściach oraz na stronie internetowej: www.piaststrzelceopolskie.futbolowo.pl

§2

PRZEZNACZENIE

1. Stadion służy do przeprowadzania imprez masowych, sportowych, wystaw itp.

2. Terenem imprezy masowej meczy piłki nożnej jest wygrodzone boisko piłkarskie i trybuna od strony ul. Strzelców Bytomskich dla kibiców.

3. Stadion nie jest powszechnie dostępny.

§3

ZASADY OGÓLNE

1. Przebywać na terenie imprezy masowej oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą osoby uprawnione do przebywania na imprezie masowej posiadające przy sobie ważny bilet, karnet, identyfikator lub inny dokument wydany przez organizatora

2. Widzowie zajmują miejsca na trybunach zgodnie z wyznaczoną numeracją na bilecie lub karnecie i nie przemieszczają się bez uzasadnionego powodu w trakcie trwania imprezy.

3. Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie ma obowiązek w czasie jej trwania przebywać na stadionie oraz stosować się do zarządzeń służb porządkowych, służb informacyjnych oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera.

§4

ZASADY WCHODZENIA, WJEŻDŻANIA I OPUSZCZANIA STADIONU

1. Każdy wchodzący jest zobowiązany na wezwanie służb porządkowych i służb informacyjnych poddać się kontroli sprawdzającej bezpieczeństwo imprezy.

2. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób celem sprawdzania czy nie znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków lub innych podobnie działających środków

3. Osoby małoletnie do lat 13 wpuszczane są na imprezę masową wyłącznie pod opieką dorosłych.

4. Wjazd pojazdów na teren stadionu odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego identyfikatora.   Uprawnione są również pojazdy policyjne, straży pożarnej oraz wezwanych karetek pogotowia ratunkowego lub pogotowia technicznego.

5. Stadion opuszczamy bez zbędnego pośpiechu, stosownie do kierunkowych dróg ewakuacyjnych. Pojazdy samochodowe zachowują ostrożność, udzielając pierwszeństwa pieszym, a w stosunku do innych pojazdów zachowują ogólne zasady ruchu.

§5

ZACHOWANIE NA STADIONIE

        1. Osoby przebywające na terenie imprezy masowej powinny zachowywać się w sposób nie przeszkadzający  i nie zagrażający innym osobom

2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń organizatora, służby porządkowej, służby informacyjnej oraz  innych służb upoważnionych do działania.

3. Ze względów bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie służby porządkowej oraz służby informacyjnej zajmować miejsca wskazane przez wyżej wymienione służby.

4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

5. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest pod rygorem wyprowadzenia z imprezy masowej, okazać dokument uprawniający do przebywania na imprezie na żądanie służb porządkowych i służb informacyjnych.

§6

ZAKAZY

          1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy masowej następujących przedmiotów:

a) napojów alkoholowych,

b) broni wszelkiego rodzaju,

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbującyce) butelek, dzbanków lub puszek

– wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie  twardego materiał

f) szklanych i plastikowych butelek, puszek oraz innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,

g) fajerwerków, kul petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,

h) drzewców do flag i transparentów o treściach obrażających jakiekolwiek osoby lub rasistowskich,

i) taśm, tzw. serpentyn i innych przedmiotów uznanych przez ochronę jako potencjalne źródło zagrożenia,

j) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

k) kominiarek lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służbę porządkową lub służbę informacyjną

        2. Ponadto zakazuje się:

a) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku,

b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (np. boisko, strefę buforową, bieżnię tartanową, pomieszczenia służbowe),

c) rzucanie wszelkimi przedmiotami, szczególnie na płytę boiska lub w innych uczestników imprezy,

d) rozniecania ognia, zapalania petard fajerwerków lub kul świecących,

e) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub rasistowskich piosenek naruszających dobre obyczaje oraz powodujących wzniecenie niepokojów i zamieszek,

f) pisania na budowlach, urządzeniach na drogach, ich malowania i oklejania,

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,

h) wywieszania transparentów i plansz bez zgody klubu,

i)zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służbę porządkową  lub informacyjną

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

       1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy masowej – będę pociągnięte do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (stosowanie zakazu stadionowego i zakazu klubowego)

2. Poniesione szkody uczestnik imprezy masowej organizowanej na stadionie jest zobowiązany zgłosić przedstawicielowi organizatora, niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniu imprezy (meczu)

3. Zarząd SKS „Piast” Strzelce Opolskie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie imprezy szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Klubu lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne każdej osoby nie stosującej się do powyższego regulaminu.

 

                                                                                      ZARZĄD

                                                                                SKS „PIAST” STRZELCE POLSKIE

 

 

 

SPONSORZY

KLUB DOTOWANY
JEST ZE
ŚRODKÓW  GMINY

STRZELCE OPOLSKIE

 
www.strzelceopolskie.pl

Reklama

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 715, wczoraj: 694
ogółem: 9 669 350

statystyki szczegółowe

Przekaż 1%

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

KALENDARZ 

INTERAKTYWNE

 

                                                             

 

 

Losowa galeria

NKS Namysłów - SKS Piast Strzelce Op. ( FOT. startnamysłów.pl )
Ładowanie...

Wydarzenia Sportowe